W dn. 11.03.2016 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się zebranie przedwyborcze z kandydatami na stanowisko rektora. Jedynym zgłoszonym kandydatem był obecnie sprawujący tę funkcję - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Kandydat przedstawił plan oraz założenia na kadencję 2016-2020. W swojej prezentacji wskazywał m. in. na rolę i rozwój Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, współpracę międzynarodową oraz łączenie procesu kształcenia z badaniami naukowymi. Prof. Jan Szmidt skupił się także na inwestycjach oraz modernizacjach wymieniając m. in. rewitalizację obiektów i terenów uczelni, w tym Gmachu Głównego.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań kandydatowi. Prezentację zakończyło hasło "Politechnika Warszawska - niech to nadal brzmi dumnie".