Nasi Specjaliści ds. Jakości Dobrej Zabawy skontrowali, czy Wielki Turniej w Kręgle Politechniki Warszawskiej spełniał wszystkie standardy, tzn. czy humory dopisywały, czy nie doszło do jakichś uchybień w kwestiach moralnych, a także dopilnowali, by wszystko odbyło się bez zarzutów. Z raportu wynika, że wszystko przebiegło pomyślnie. Big Up organizatorom: WRSy: Transport, ICHiP, Elektryczny, Zarządzania, MEiL