Jak pisał William Wharton: "Ludzie nie potrafią latać, bo nie wierzą, że potrafią. Gdyby nie pokazano im, że mogą pływać, do dziś wszyscy by się topili po wrzuceniu do wody".

Prawie 100 lat temu konstruktorzy z Politechniki Warszawskiej uwierzyli, że latanie jest możliwe i stworzyli szybowiec SL­1 AKAR. To, co zapoczątkowali było rozwijane przez kolejne pokolenia studentów i pracowników uczelni. Tej wiosny mogliśmy oglądać owoce ich pracy na wystawie "Na skrzydłach czasu - ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej", zorganizowanej w ramach obchodów 100-­lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.