Miss Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku