18 tysięcy uczestników, z których 4 tysiące zostały finalistami, a efekty ich pracy dotarły do 5 milionów beneficjentów - tak najkrócej można podsumować olimpiadę "Zwolnieni z Teorii".

23 kwietnia odbył się Wielki Finał Zwolnionych z Teorii, podczas którego rozdano Złote i Srebrne Wilki - nagrody dla najlepszych projektów społecznych przeprowadzonych w właśnie zakończonej edycji. W tym roku po raz pierwszy w szranki z licealistami stanęli studenci. Olimpiadę Zwolnieni z Teorii swoim patronatem objęli m. in. Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy, którzy ukończą olimpiadę otrzymują certyfikat z zarządzania projektami, taki o jaki starają się menedżerowie największych korporacji. Kwietniowa gala była uhonorowaniem wszystkich Społecznych Wilków, którzy zmieniają otaczający ich świat na lepsze.

Chcesz do nich dołączyć? Kolejna szansa już w jesienią.