XXXVII koncert z cyklu koncertów "Wielkiej Muzyki w Małej Auli" - tym razem został on przeniesiony do Dużej Auli. Powodem tego była ogromna rzesza wykonawców, która stanowiła prawie 280 osób!. Rozmach, emocje, niespotykane uniesienia, których nie sposób opisać- to tylko skróty. Relacja TVPW mamy nadzieję przybliży, co stanowi o wielkości tej muzyki. Patronem honorowym koncertu była p. Marina Mahler, wnuczka wybitnego kompozytora.