Portal Kontynent Warszawa już po raz drugi zorganizował festiwal uliczny "Wielokulturowe Warszawskie Street Party". Jego założeniem jest prezentacja poprzez sztukę, zwłaszcza muzykę i taniec, kultur mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Warszawie, przyczyniających się do jej wielokulturowego bogactwa.