W 2016r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest reforma funkcjonowania uczelni w Polsce, zwana ustawą 2.0. Wychodzi ona na przeciw oczekiwaniom młodych naukowców w Polsce, którzy oczekują zapewnienia wysokiego poziom nauczania i stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju.
17 maja 2017r. o godzinie 10.30 na Politechnice Warszawskiej swoje propozycje założeń do ustawy zaprezentowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Na konferencji pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wśród nich Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.