Celem Sprawnego Kina jest uświadomienie ludziom sytuacji osób niepełnosprawnych. W opinii organizatorów, istnieje duża potrzeba edukowania społeczeństwa w tym zakresie, ponieważ osoby niepełnosprawne czują się nieakceptowane, traktowane z dystansem lub po prostu niezrozumiane.