Nie wszystkie połowinki to szykowne bale. Niektórzy studenci wolą bawić się nie w tak elegancki, choć nie mniej wyszukany sposób. Należą do nich studenci Wydziału Architektury PW, którzy w tym roku na temat przewodni imprezy wybrali prehistorię. Na połowinkach, oprócz młodzieży, bawił się także mamut, pterodaktyle i kosmiczni balangowicze.