Inżynier telekomunikacji, profesor, rektor. Ale również, a nawet przede wszystkim wieczny student... duchem. Oddany nam wszystkim przez ostatnie 6 lat, jako prorektor d/s studenckich, całym sercem. Andrzej Jakubiak. Aby przybliżyć Wam sylwetkę tej szczególnej w ostatnich latach dla studentów Politechniki osoby, TVPW przygotowała krótką relację z oficjalnego pożegnania Rektora Jakubiaka, jakie miało miejsce w czerwcu br.