Muzeum Narodowe we współpracy z Magazynem Kulturalnym postanowiło wyjść ze sztuką na świeże powietrze. W związku z wystawą o Aleksandrze Gierymskim została zorganizowana gra miejska. Każda kolejna stacja to kolejne zadania i nowe informacje. Cel? Znalezienie najsłynniejszej warszawskiej pomarańczarki z obrazu Gierymskiego.