Technika i sztuka, inżynier i aktor. Pozornie dwa różne światy, w rzeczywistości dające się jednak połączyć z bardzo dobrym efektem. Teatr Politechniki nie jest zwykłym kółkiem teatralnym, to grupa ludzi tworzących prawdziwą sztukę. W końcu amatorsko, nie znaczy źle!

Prosimy usiąść wygodnie, wyłączyć telefony i... kurtyna w górę!