Politechnice Warszawskiej udało się wysupłać zaledwie 5,7 mln złotych z 1.181 mln złotych, które były do uzyskania z ostatnich programów ministerialnych. To 0,48% puli, czyli wynik pozostawiający wiele do życzenia. Co prawda zeszłoroczne dofinansowanie z unijnego funduszu „Kapitał ludzki” opiewało na 90 mln złotych, ale nawet tak duża kwota nie usprawiedliwia kiepskich wyników z roku obecnego.

Czy to Ministerstwo źle rozpisało konkurs, czy też winnych tej kompromitacji należy szukać wewnątrz murów Politechniki? TVPW starała się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z informacjami o ministerialnych projektach:

  1. Program „Kierunki zamawiane” - pula: 370 mln zł. Złożono 163 wnioski, w tym 9 z Politechniki Warszawskiej

    Program „Kierunki zamawiane” uruchomiony został pilotażowo w październiku 2008 roku. Cel to wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu tysięcy absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Najlepsi studenci, nawet 50 procent osób na roku, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł. Listę 14 kierunków ustalił resort z pracodawcami.

  2. Konkursy na podniesienie jakości kształcenia i zbliżenie uczelni do rynku pracy - pula: 811 mln zł. Złożono 435 wniosków, w tym 3 (sic!) z Politechniki Warszawskiej

    2.1 Podniesienie jakości kształcenia, m.in. poprzez: podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, zatrudnienie wybitnych naukowców z zagranicy, stypendia dla doktorantów, młodych naukowców w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

    2.2 Zbliżenie uczelni do rynku pracy m.in. poprzez: włączenie praktyków do kształtowania programów nauczania, realizację staży w biznesie i lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Publikujemy także oficjalne listy rankingowe opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: