Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu uczelnie będą mogły zlikwidować papierowe indeksy jako dokumenty potwierdzające przebieg studiów. Dokumentacja w formie elektronicznej odciążyłaby od dodatkowych formalności studentów i uczelnie, a także ułatwiłaby weryfikację uzyskiwanych wyników.

W Szwecji papierowe indeksy zniesiono już prawie 30 lat temu. Próżno ich także szukać w krajach anglosaskich, Francji, Hiszpanii czy Niemczech. Ostatnie bastiony makulaturowych „dzienniczków” to Polska, Białoruś, Ukraina, Czechy i Słowacja.

Więcej na: www.mnisw.gov.pl