Dziewczyna agenta nr 002: Monika Pielat z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.