Czym jest religia w dzisiejszym świecie? Gdzie przebiega granica między szaleństwem a religią? Jak współcześnie zmienia się postrzeganie własnej duchowości? Czy teolog może zaprzyjaźnić się z ateistą?

Przejdź do części drugiej

Część 1Część 2Część 3Część 4