Ekipa TVPW uczestniczyła w debacie poświęconej przyszłości finansowania wyższego szkolnictwa w Polsce. W debacie wzięli udział posłowie z ugrupowań SDPL, PSL, radna Warszawy oraz oczywiście aktualna Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem debaty oraz komentarzami zaproszonych gości.