Jest to jeden z pięciu reportaży będący pewnym cyklem przedstawiającym kraj wschodzącego słońca z różnych perspektyw. Podzielony na pięć kategorii film umożliwi choć powierzchownie przekonać się, jak wygląda współczesna Japonia.