Miss Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku