W dniach 17-18 listopada br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja Innowacje i technologie dla gospodarki, będąca spotkaniem środowiska akademickiego, doktorantów i studentów. Organizatorem wystawy byli: świętujące swoje dziesiąte urodziny Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia.

Dyskutowano między innymi o zastosowaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce i barierach współpracy uczelni technicznych z przemysłem.