Inicjacja seksualna, czyli krótko mówiąc "nasz pierwszy raz". Podjęcie decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego jest ważne dla każdego młodego człowieka, może bowiem wpłynąć na jego dalszy rozwój emocjonalny. Niestety, edukacja seksualna w Polsce nie jest wystarczająca. Jesteśmy bombardowani seksem w internecie, telewizji, ale czy przekłada się to w jakiś sposób na nasze życie? W dalszym ciągu brak w polskim systemie szkolnictwa wyważonej edukacji w tym zakresie, a kontrowersyjne pomysły niektórych środowisk tylko bulwersują i nie wprowadzają żadnych konstruktywnych zmian w programie nauczania. Inicjacja seksualna oczami warszawiaków – zapraszamy!