Nowy rok akademicki czas zacząć. Ważne wydarzenia muszą mieć wyjątkową oprawę. Jak co roku, inauguracja roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej uświetniona została przemówieniem Rektora prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta. Głos zabrała również Przewodnicząca Samorządu Studentów - Marta Przybylska oraz Przewodniczący Rady Doktorantów - Artur Kopczyński.

Politechnika zaczyna jednak z wysokiego C. Nie mogło zabraknąć elementu edukacyjnego. Inauguracyjny wykład prof. Marka Krawczyka pt. "Rola inżynierii w medycynie" oraz pozostałe przemówienia można usłyszeć w retransmisji z tej uroczystości, którą realizowało TVPW.