Więcej informacji na stronie Politechniki Warszawskiej.

Śpieszymy z prezentacją nieco spóźnionego, drugiego wydania Kroniki Politechniki Warszwskiej. W lutowym wydaniu dowiecie się o Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych na naszej uczelni, obradach Senatu PW, o zasługach Kazimierza Thiela, który otrzymał tytuł doktora Honoris Causa oraz o Karnawałowym Balu zorganizowanym w Dużej Auli PW.