Politechnika Warszawska rozpoczęła niezależną działalność 15 listopada 1915 r. Jej tradycja jest jednak dłuższa – od blisko 190 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych.