Forum Młodej Logistyki to spotkanie młodych ludzi zainteresowanych logistyką z praktykami branży logistycznej. Jest to jednocześnie okazja zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w logistyce, i ogólnej dyskusji na tematy tej branży.

Uczestnikami FML są studenci większości polskich uczelni technicznych, jak również zaproszeni goście z branży logistycznej i transportowej.