13 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja w ramach działań projektu "Ekoinnowacje na Mazowszu" - "Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza", realizowanego przez Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.