20 marca na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej dzięki współpracy koła naukowego SKNTL wraz z polską spółką LOT odbył się Dzień PLL LOT, na którym zostały przybliżone ścieżki kariery w spółce, którymi mogą podążać zainteresowani studenci. Dzięki zorganizowanemu spotkaniu, uczestnicy mogli poszerzyć swoją świetne na temat działalności lotniczej, poznać bliżej sektory firmy oraz działania w nich zachodzące, a także dowiedzieć się więcej na temat branży lotniczej z perspektywy jej klienta.