Czy niepełnosprawność ruchowa dyskwalifikuje ludzi z uczestniczenia w życiu publicznym? Akcja "DOTKNIJMY RÓŻNORODNOŚCI- Stań się niepełnosprawny na jeden dzień..." ukazuje bezradność człowieka wobec otaczającej go cywilizacji. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland, przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, zorganizowało grę miejską, w której zdrowi studenci poruszali się na wózkach inwalidzkich po wyznaczonej trasie.