1 i 2 marca 2008 od godziny 12:30, Audytorium Wydziału Mechatroniki w gmachu przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8

"Roboty, lasery, automaty, urządzenia dla medycyny i telewizja. Widowisko na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Studenci i pracownicy naukowi prezentują swoje laboratoria. Widzowie biorą udział w doświadczeniach. Zapraszamy do wspólnej zabawy.