Dla Maxa miał to być kolejny zwykły wieczór. Akta nierozwikłanych spraw, czarna kawa, analizowanie najdrobniejszych szczegółów do późnej nocy... Jednak ten dzień miał się skończyć inaczej... "Czekajcie na KA".