CeBIT (Centrum der Büro- und Informationstechnik) – są to, powstałe w wyniku wyodrębnienia ze słynnych hanowerskich targów przemysłowych, targi poświęone informatyce i dziedzinom z nią powiązanym. W chwili obecnej jest to najbardziej prestiżowe wydarzenie tego typu na świecie. Warto dodać, że pojawiła się tam również reprezentacja Politechniki Warszawskiej.