Akademia Przyszłości to ogólnopolski program, który za pomocą unikalnej metody pracy przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Pomaga dzieciom, które doświadczają długotrwałych problemów w edukacji szkolnej i pochodzą z niezamożnych rodzin. Innymi słowy, do Akademii rekrutowane są dzieci, którym grozi pozostanie kolejny rok w tej samej klasie, a rodziców nie stać na dodatkowe zajęcia. Jest ona innowacyjnym Systemem Motywatorów Zmiany. Stosowanych w niej jest wiele takich motywatorów – czyli działań, które sprawiają, że dziecku się chce. Są one potrzebne do tego, aby dziecko się rozwijało.

Program ten nie zmienia otaczającej nas rzeczywistości, tylko zmienia dziecko, tak, aby poradziło sobie w świecie takim jaki jest. Chce poznać przyczyny porażek i odpowiednio im przeciwdziałać. Przygotowuje także dziecko do dorosłego życia, czyli pokazuje mu perspektywę na przyszłość. Pomagać dzieciom w Akademii Przyszłości można zostając tutorem, który spotyka się z dzieckiem raz w tygodniu. Aby zostać tutorem można aplikować na stronie zostantutorem.pl. Kolejnym sposobem pomocy jest kupno indeksu dziecku i stanie się tym samym jego darczyńcą, zapewniającym mu rok zajęć.