W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Jak zwykle magia Orkiestry nie zawiodła i w sercach wielu Polaków, mimo niesprzyjającej pogody, zapanowała niepodzielnie chęć pomocy innym. Nasza ekipa postanowiła sprawdzić, skąd bierze się absolutny fenomen WOŚPu i w tym celu udaliśmy się do samego centrum wydarzenia - czyli do słynnego studia nr 5, w gmachu TVP. Co tam widzieliśmy? Kogo spotkaliśmy? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami.